Transformerend musiceren

Tot welke categorie musicus reken jij jezelf? Test je jezelf graag uit, dan is dit blog speciaal voor jou. Transformatie bereik je door je te realiseren dat actieve aandacht de neurale netwerken stimuleert in flow en ontspanning resultaat op mentaal en muzikaal vlak te bereiken, met accent op touché, individualiteit van iedere vinger en de juiste energie in iedere beweging.

Reiken naar het hoogst haalbare

Rek jezelf eens van top tot teen uit, vind je dat ook zo’n lekker gevoel? Rigide spieren en ledematen voelen voor velen als een blokkade. Reageren door te denken dat je ermee zult moeten leren leven, lost niets op. Richt je op een gezonde remedie en reik verder!

Aandacht en analyse

Actieve aandacht maakt je bewust van ingesleten bewegingspatronen. Als een beweging niet lukt, analyseer dan eerst waar je vastloopt. Attentie: eerst kijken en denken, dan pas in actie komen!

Neurale netwerken

Nu komen we bij een belangrijke stap: de verbindingen tussen de beide hersenhelften stimuleren. Nieuwe vaardigheden aanleren creëert nieuwe verbindingen in de neurale netwerken, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het jonge kind. Nadat het heeft leren lopen, gaat het praten.

Studeren

Streven naar perfectie kan een drijfveer zijn voor menige student, maar hoe studeer je zonder te forceren? Spanning en ontspanning zijn hierbij sleutelwoorden. Spierspanning is nodig om de vingers te bewegen, maar ontspanning na het aanslaan evenzeer. Snel spelen gaat veel gemakkelijker vanuit ontspanning!

Flow

Fluïditeit in je beweging geeft flow. Figuren automatiseren helpt je vloeiende lijnen maken doordat je voelt waar het zwaartepunt ligt. Forte (=sterke) passages kosten aanzienlijk minder inspanning als ze het resultaat zijn van een trefzekere beweging. Fijngevoeligheid in de aanslag en toonvorming geeft een mooie volle klank.

Onafhankelijke handen en ontspanning

Om een hand te automatiseren is bewuste aandacht en focus nodig. Op de eerste plaats staat echter ontspanning. Onmiddellijk beginnen met tweehandig spelen roept onnodige onzekerheid op! Oefen jezelf in geduldig lezen en speel elke hand eerst apart, dat bespaart veel tijd.

Resultaat

Rechtstreeks gevolg van het gelijkwaardig trainen van beide handen is de vaardigheid om met twee handen twee verschillende dingen te doen. Rechter – en linkerhemisfeer worden evenveel aangesproken, waardoor de functies van de minder dominante hersenhelft sterker worden ontwikkeld.

Muzikaliteit

Mechanisch spel (zoals in midi-files) roept bij sommigen grote weerstand op, wat heel begrijpelijk is. Machines kunnen perfect reproduceren, maar juist de kleine menselijke onvolkomenheden geven muziek emotie. Maat, metrum en ritme bieden meer mogelijkheden om de eigen visie op de muziek te laten horen dan de melodie en harmonie.

Accentuering

Alles wat belangrijk is, willen we benadrukken. Als we dat echter altijd doen, komt de boodschap niet meer over. Alle grote componisten zijn zich hiervan bewust en schrijven daarom zo, dat een verwacht accent af en toe op een ander moment valt. Aan ons de mooie taak dat met een passende beweging tot klinken te brengen.

Touché

Teveel of traag bewegen geeft valse accenten en verminderd speelplezier. Touché is een niet te onderschatten aspect bij het musiceren. Tenslotte gaat het erom niet alleen de toets te raken, maar eerst en vooral de luisteraar. Train jezelf erin een beweging af te maken, zodat je daarna weer klaar bent voor de volgende.

Individualiteit

Iedereen heeft een eigen manier van bewegen en eigen muzikale voorkeuren. In de interpretatie komt dit tot uitdrukking. Inzicht in de muziek en in de individuele motoriek zijn hierbij onmisbaar. Iedere vinger voelt anders, hou hier rekening mee bij het kiezen van je vingerzetting.

Energie

Een laatste aandachtspunt is de energie die je je beweging meegeeft. Enkel een goede voorbereiding leidt tot een vloeiende beweging. Ellebogen en armen nemen nog al eens het voortouw bij de aanslag, maar zijn daarvoor ongeschikt. Een kleine strek- en buigbeweging van de vingers is voldoende, als armen en schouders tenminste ontspannen zijn.

 

In dit blog zit een sleutelwoord verborgen. Heb jij al ontdekt om welk begrip het gaat? Deel je oplossing in het commentaarveld hieronder en vertel er ook bij hoe jouw ervaringen ermee zijn. De drie origineelste inzendingen worden beloond met een video tutorial van een muziekstuk naar keuze!