Koordirectie

Koordirectie voor kerkkoren
Sinds 1986 is Marie-Astrid actief als kerkkoordirigente van zowel gemengde als dameskoren. Zowel in de katholieke als oecumenische eredienst heeft zij 25 jaar ervaring. Naast kennis van het bekende liturgisch repertoire, beschikt zij over een bovengemiddelde kennis van en ervaring met de liturgie. De liturgie is voor haar de inspiratiebron waaraan de keuze van muziek en liederen logisch is verbonden. U kunt er daarom verzekerd van zijn, dat iedere viering, of het nu een zondagsviering, een huwelijk of uitvaart betreft, een samenhangend geheel vormt. Klik op huwelijk of uitvaart voor meer informatie.

Sinds 2002 is Marie-Astrid als dirigente/pianiste verbonden aan de Eindhovense Studentenkerk. De liturgie wordt in de ESK in nauwe samenspraak van de voorganger met de dirigente en het koor samengesteld. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Koordirectie voor projectkoren
Steeds meer koren werken op projectbasis bijvoorbeeld bij het instuderen van een oratorium, opera, operette of musical, of er wordt een nieuw koor opgericht voor een speciale gelegenheid. Concert Service heeft ruime ervaring in huis om u zowel muzikaal als organisatorisch te ondersteunen. Naast het dirigeren van ons eigen projectkoor Vocaal Ensemble Cambiata, heeft Marie-Astrid een zeer brede ervaring als zangeres in meerdere projectkoren, waaronder het Nederlands Studenten Kamerkoor, het Brabantkoor en in 2012 het cursistenkoor van de Kurt Thomascursus. Door haar vakkennis en ruime koorervaring kan Marie-Astrid u adviseren over bezetting, te kiezen repertoire, geschikte repetitieruimtes en –tijden. Ook het verzorgen van een realistische planning kunt u haar toevertrouwen.

Koordirectie voor kamerkoren
Sinds 1992 is Marie-Astrid actief als dirigente van diverse kamerkoren met repertoire uit vrijwel alle stijlperiodes. De grootte van deze koren varieert van circa 10 tot 25 leden. Momenteel is zij als dirigente verbonden aan het Clemenskoor te Heeswijk-Dinther en aan het door haar opgerichte Vocaal Ensemble Cambiata, waarmee zij op projectbasis concerten geeft. Daarnaast vervangt zij collega-dirigenten.

Repetitor
Houdt u als koor incidenteel extra stemrepetities bij grote of lastige stukken? Of gaat het juist om de koorharmonie na de afzonderlijke repetities? Door haar ruime ervaring als dirigente, pianiste en koorzangeres kan Marie-Astrid u die ondersteuning bieden waaraan het meest behoefte is. Naast het (bege)leiden van de stemrepetities, kan deze bijvoorbeeld bestaan uit specifieke stemoefeningen voor lastige passages en gehoortraining (melodisch, ritmisch en harmonisch). Desgewenst is ook een op maat gemaakte workshop of cursus mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

CD-opnamen en oefen CD’s
Veel koren koesteren de wens om een eigen audio CD te maken, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden als een jubileum of een bijzonder concert. Concert Service biedt deze service aan en heeft een unieke combinatie van muzikale en technische kennis in huis om zelfs al tijdens het repetitieproces opnames van uw koor te maken tegen een redelijke prijs. Bij een CD-opname komt veel kijken aan organisatie, techniek en last but not least aan planning. De meeste koren nemen terecht een lange voorbereidingsperiode om een definitieve opname te maken en beslissen afhankelijk van het resultaat of de CD uitgebracht zal worden of alleen voor eigen kring bestemd is. De dirigent heeft daarin een belangrijke stem. Kortom: de weg van plannen naar eindresultaat is onzeker en lang. Dat is jammer, want de huidige techniek biedt mogelijkheden om al veel eerder beslismomenten te bepalen. Aan de hand van proefopnames kunt u keuzes maken over bezetting, opstelling, akoestiek enzovoort, nog afgezien van het leereffect van het beluisteren an sich. Peter en Marie-Astrid Zeinstra begeleiden dirigent en koor ieder vanuit hun eigen invalshoek naar een resultaat dat aan de verwachtingen beantwoordt. Wij komen graag vrijblijvend met u en uw koor kennismaken. Klik hier voor meer informatie over CD-opnames. Informeer ook naar onze oefen CD’s: alle koorpartijen op een apart kanaal ingezongen boven een volledige opname, het ideale hulpmiddel om koorleden te trainen zelfstandig hun partij te zingen!

Laat een bericht achter