Muziek maken: belangrijk voor iedereen

Iedereen verdient de kans om zich muzikaal te ontwikkelen. Naast een ontspannende hobby is musiceren het meest geschikt om zowel je intelligentie als je intuïtie te stimuleren en je gevoelens te uiten. Vooral samen musiceren helpt je om:

  • Anders te kijken en te luisteren
  • Contact te maken met anderen
  • Je te verplaatsen in de belevingswereld van de ander

Inmiddels kennen veel mensen de stelling: muziek maakt slim. Het zesjarig onderzoek van professor Hans Günther Bastian op Berlijnse basisscholen heeft dit overtuigend aangetoond. In de ondertitel wordt nadrukkelijk ook de sociaal-emotionele ontwikkeling genoemd. In dit blog wil ik hierop dieper ingaan.

Beelddenken

Vaak lees je, dat veel hoogbegaafde en hooggevoelige mensen beelddenkers zijn en daarom op een andere manier leren. Wat ik ervaar, is een soort woordeloos weten dat ik gemakshalve maar intuïtie noem. Het is het gevoel, deel uit te maken van een groter geheel dat boven mij uitstijgt en tegelijk grond onder mijn voeten is.

In het samenspel voel ik mij opgenomen in en deel van dat grotere geheel. Mijn bijdrage vormt het totaal mede. Je wordt uitgenodigd, om steeds een andere rol aan te nemen. Éen toon is geen muziek, maar wordt dat pas in samenklank met andere tonen. Hieruit volgt, dat je eenzelfde toon anders zingt of speelt in verschillende muzikale contexten.

Luisteren

Een mooie koorklank ontstaat pas, als iedere zanger luistert naar de andere stemmen. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar door het kleuren van klinkers en het plaatsen van medeklinkers op dezelfde manier creëer je eenheid. Dit proces vraagt om een zeer actieve en betrokken houding, maar er is meer.

Op de vraag wat het zingen voor hem inhoudt, antwoordde een koorlid onlangs: het analytisch uitpluizen van muziek en tekst zegt mij niets. Het gaat er mij om, één klank te realiseren waarin je de muziek gezamenlijk beleeft. Toen ik doorvroeg wat dat dan in zijn persoonlijk leven betekent, zei hij: het besef dat je erbij hoort, dat je er niet alleen voor staat.

 

“Wat sport is voor het lichaam, is muziek voor de geest”

In het Berlijnse onderzoek wordt deze stelling met overtuigende cijfers aangetoond. Aan het einde van het onderzoek bleek overduidelijk dat muziekonderwijs in de klas tot significant betere sociale verhoudingen en samenhang leidt. Ook werd geconstateerd dat “actief muziek maken (in een ensemble of solistisch) een geschikt middel is om de conflicten van de puberteit te verzachten”(….)

Het sociale aspect van musiceren ziet Bastian als verklaring voor de betere verhoudingen in de klassen en op school. Door het intensieve contact dat je hebt bij het samen musiceren wordt de kans dat je elkaar aardig gaat vinden aanzienlijk groter. En inderdaad is mijn eigen ervaring ook, dat koren en ensembles vaak hechte vriendenclubs zijn waaruit levenslange verbintenissen kunnen ontstaan.

Doordat je rol in een ensemble wisselt afhankelijk van je partij, ervaar je welke uitdagingen verschillende rollen met zich meebrengen. En hoewel ieder deze rollen individueel beleeft, geeft het je de kans je te verplaatsen in de positie en belevingswereld van de ander. Dat is goed nieuws voor het welbevinden van ons allemaal!

 

Muziek maken we samen

Zoals je begrijpt, ben ik een groot voorstander van het herinvoeren van gedegen muziekonderwijs op school. In ieder geval is het mijn streven om muziek maken voor iedereen bereikbaar te maken. Daarom wil ik je vragen om jouw ideeën, gedachten en gevoelens te delen over wat muziek maken voor je betekent.

  • Wat vind je belangrijk, welke onderwerpen moeten zeker aan de orde komen?
  • Hoe ziet jouw ideale muziekles eruit?
  • Wat telt voor jou het zwaarst: het proces of het resultaat?

Laat je bericht achter in het commentaarveld hieronder! Om je te bedanken voor je meedenken, bied ik je graag een éénmalige gratis proefles aan met als bonus een speciaal aanbod. Wil je weten wat dat aanbod is, maak dan snel een vrijblijvende afspraak!

Als je dit waardevolle informatie vindt, deel het dan in jouw vriendenkring. Like ons op Facebook of deel het artikel via Linkedin, Twitter of Google+!