Team coaching

Team coaching

Bij team coaching kijken we naar de groepsdynamica, de onderlinge verhoudingen, individuele personen en de onderlinge communicatie. Wie meet zich welke rol aan in de groep? Waarom loopt het niet zoals ik wil? Ik lig niet goed in de groep en waarom is dat zo? De sfeer in de groep is lang niet altijd goed. Hoe komt dat en wat kunnen wij er aan doen? Dit zijn onderwerpen die allemaal aan bod komen bij team coaching. Concert Service werkt met intervisie, persoonlijke gesprekken, (muzikale) workshops en begeleidt uw gehele team. Wij analyseren de groepsprocessen binnen uw team(s) en komen met een maatwerk traject om uw team beter te laten functioneren. Ons doel: een team waarin men onderlinge verbondenheid voelt, waar ieder lid zich thuisvoelt, zichzelf kan zijn en de individuele kwaliteiten (h)erkent.

Laat een bericht achter