Coaching

Coaching
Concert Service biedt verschillende vormen van coaching aan, namelijk: persoonlijke coaching, team coaching, ensemble coaching en coaching van professionals. Elk van deze soorten coaching vergt een andere aanpak. Concert Service biedt bij een coachingsvraagstuk altijd maatwerk aan. Hierdoor is het mogelijk dat een combinatie van meerdere soorten coaching geadviseerd wordt. Wij zullen tijdens de intake nagaan welke vraagstukken er liggen en bieden daarvoor een traject aan dat hier zo goed mogelijk op aansluit.

Persoonlijke coaching
Bij persoonlijke coaching kijken we naar je als mens in zijn geheel. Wat zijn je drijfveren? Hoe ben je op dit punt beland? Ben je gelukkig op je werk en in je privésituatie? Op welke vlakken wel en welke niet? Wat wil je daar aan doen? Heb je de mogelijkheden om dat op een realistische wijze voor elkaar te krijgen? Op welke vlakken heb je nog ondersteuning nodig? Wij vinden dat het geheel in balans moet zijn. Op het moment dat het daadwerkelijk in evenwicht is, creëert dat ruimte om aan de punten te werken die je nog wilt verwezenlijken. Musiceren helpt je te ontspannen terwijl je nieuwe dingen aanleert, je een concrete voorstelling te maken van het gewenste resultaat en zelf de route naar dat resultaat uit te stippelen. Dat kan confronterend zijn, maar geeft ook zelfvertrouwen. Een goede coach en een goede docent begeleidt je in het vinden van jouw eigen weg.

Team coaching
Bij team coaching kijken we naar de groepsdynamica, de onderlinge verhoudingen, individuele personen en de onderlinge communicatie. Wie meet zich welke rol aan in de groep? Waarom loopt het niet zoals ik wil? Ik lig niet goed in de groep en waarom is dat zo? De sfeer in de groep is lang niet altijd goed. Hoe komt dat en wat kunnen wij er aan doen? Dit zijn onderwerpen die allemaal aan bod komen bij team coaching. Concert Service werkt met intervisie, persoonlijke gesprekken, (muzikale) workshops en begeleidt uw gehele team. Wij analyseren de groepsprocessen binnen uw team(s) en komen met een maatwerk traject om uw team beter te laten functioneren. Ons doel: een team waarin men onderlinge verbondenheid voelt, waar ieder lid zich thuisvoelt, zichzelf kan zijn en de individuele kwaliteiten (h)erkent.

Ensemble coaching
Wat maakt een ensemble succesvol? De muzikaal leider speelt hierin een belangrijke rol, maar kan deze alleen waarmaken als ieder lid zich goed voelt in de eigen rol en zich vinden kan in de visie van de leider. In de loop van de tijd kunnen posities van de ensembleleden anders ervaren worden. Ook een ensemble maakt een ontwikkeling door. Waar het collectieve en het individuele uit elkaar gaan lopen, kan frictie ontstaan. Concert Service stelt zich op als neutrale partij, beziet de situatie vanuit verschillende invalshoeken en zoekt als mediator naar een werkbare oplossing.

Coaching van professionals
Dit is de coaching van professionals in brede zin. Ben je net begonnen of heb je al enkele of zelfs vele jaren werkervaring? Concert Service onderzoekt waar je nu staat in je carrière, wat je nog wilt bereiken, waar je tegenaan loopt, hoe je functioneert en welke handvatten je nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Concert Service analyseert jouw werksituatie in combinatie met jouw drijfveren aan de hand van intensieve gesprekken en helpt jou te ontdekken waar en vooral waarom je tegen bepaalde zaken aanloopt en wat je er eventueel aan kunt doen. Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Laat een bericht achter